Etnocentrum
Trwa komunikacja

Wybór grupy wydarzeń

Warsztaty

Warsztaty rękodzielnicze i kulinarne

Zwiedzanie

Zwiedzanie ekspozycji multimedialnej